Pilotní cvičná kabina
TL-39
Model TL-39
TL-39 v Letově
Kabina TL-39 Letov

Kabina TL-39
Upevnění válce
na základně
Pohled do kabiny
Kabina bez zaměřovače

Pracoviště instruktora
se zapisovači
Pult instruktora
Pracoviště instruktora
Kamera

Model letiště 1
Model letiště 2
Detail modelu krajiny
V. Remek po letu v TL-39

V. Remek v Letově
Pracoviště instruktora
v ÚLZ Praha
Celkový pohled na pult instruktora v ULZ
Levá část pultu
instruktora v ULZ

Obrázek zvětšíte kliknutím na náhled.