Výroba L-39

 

Sériová výroba letounu L-39 probíhala v letech 1971 až 1997.

Celkem bylo vyrobeno 2 892 kusů letounů L-39 ve verzích C, ZO, V a ZA.
SSSR odebral z tohoto počtu 2 081 kusů letounů, všechny ve verzi L-39C.
Objem výroby postupně narůstal až na 254 kusů letounů vyrobených v roce 1988.
Každý pracovní den v tomto roce opustil montážní halu jeden letoun L-39.
Letouny L-39 nalétaly u uživatelů dohromady přes 5 milionů letových hodin
...a stále přibývají další....

 

 

L-39 a československý letecký průmysl

Finálním výrobcem letounu L-39 bylo Aero Vodochody.

Výroba proudových letounů L-39 nebyla pouze záležitostí Aera Vodochody, ale podílela se na něm většina podniků tehdejšího československého leteckého průmyslu, které byly sdružené pod VHJ Aero (Výrobně hospodářská jednotka), jejíž generální ředitelství sídlilo v Praze Letňanech.
Svojí strukturou a formou řízení tento stav zhruba odpovídal dnešnímu holdingovému uspořádání společností.

 

Podniky sdružené ve VHJ Aero

Aero Vodochody

Jihočeské strojírny Velešín

Letov Praha Letňany

Mesit Uherské Hradiště

Let Kunovice

Strojmetal Kamenice

Moravan Otrokovice

Čenkovské strojírny Čenkov

Motorlet Praha Jinonice

Jihlavan Jihlava

Technometra Radotín

Jihostroj Velešín

Mikrotechna Praha

Povážské strojírny Povážská Bystrica

Aritma Praha Vysočany

VZLÚ Praha Letňany

Pokud k uvedenému výčtu přidáme ještě dva státní opravárenské podniky - Letecké opravny Kbely a Letecké opravny Malešice, potom lze říci, že v československém leteckém průmyslu pracovalo před rokem 1989 více než 35 000 pracovníků.

 

 

Kdo co vyráběl pro letoun L-39

Vzhledem k vysokým počtům vyráběných kusů, dodávaly některé významné celky a sestavy pro L-39 do Vodochod další podniky. Rozsah těchto dodávek se v průběhu let měnil. V období zvyšující se výroby bylo mimo Aero Vodochody kooperováno více - naopak po roce 1989, kdy výpadkem sovětského trhu skokově klesá objem výroby - stahuje Aero tyto kooperace od subdodavatelů a zavádí vlastní výrobu klíčových celků, jako je křídlo, zadní část trupu a některé další podsestavy letounu.

Jak se jednotlivé podniky podílely na výrobě letounu L-39
Aero Vodochody drak přední části trupu (přetlaková část a motorový prostor),
překryty kabin,
výroba některých dílů pro Letov (potrubí, potahové plechy)
finální montáž, odzkoušení a zálet.
Letov Letňany

kompletní odzkoušené křídlo,
zadní část trupu,
přídavné nádrže,
prvky pozemního vybavení (jeřáby a vozíky na sedačky, oje, ...).

Moravan Otrokovice vodorovná ocasní plocha (dodávaná do Letova),
sedadlo VS1-BRI,
brzdy,
kola.
Technometra Radotín kompletní podvozek,
zámky podvozků,
Jihlavan Jihlava prvky hydraulické soustavy.
Mesit Uherské Hradiště

palubní přístroje,
prvky signalizace(snímače, vysílače, čidla, signální lampy),
bloky regulace, měniče napětí,
antény.

Uranové doly Příbram drak špičky trupu.

 

 

Výroba L-39 v Aeru Vodochody

Aero Vodochody zajišťovalo mimo finální montáže i výrobu draku přední části trupu (přetlaková část a motorový prostor), překrytů kabin, elektrické kabeláže pro trup letounu, potrubí pro veškeré systémy letounu (i pro Letov do křídla).

 

 

Výroba dílů pro L-39

Vpravo: ASEA - kapalinový lis pro tváření plechových dílů (stroj je stále v provozu)

 

Dole: Trumpf BFZ 3000 - frézovací centrum pro výrobu rozvinutých tvarů plechových tvářených dílů
(celkem 2 stroje - v roce 1999 vyřazeny)

 
(Zdroj: prospekt Aero Vodochody)

 

 

Výroba podsestav L-39

 
Montáž křidélka
 
Montáž motorového prostoru trupu
(Zdroj: prospekt Aero Vodochody)

 

 

Finální montáž letounu L-39

V první fázi finální montáže dostal letoun nohu příďového podvozku a dále se do trupu a do kabin montovalo potrubí, instalacemi se vybavoval motorový prostor (palivová, hydraulická, hasící soustava) a prováděla se příprava pro montáž motoru.
Letouny postupovaly po lince směrem dopředu a v každé z pozic se přidávalo další vybavení a prováděly se dílčí testy systémů.

 

Aero Vodochody - linka montáže systémů do trupů L-39
(V popředí je sice trup letounu L-59, ale ty ostatní - kam oko dohlédne jsou L-39)

(Zdroj: "Kdo je kdo v českém letectví 1998" - příloha Letectví a kosmonautika č. 10/98)

 

 

Aero Vodochody - montáž přístrojů, avioniky a kabeláže do trupu L-39
(snímek zachycuje letouny L-39C prvních výrobních serií)

(Zdroj: propagační materiál Aero Vodochody)

 

Aero Vodochody - kompletace letounu L-39 - spojení křídla a trupu

Od tohoto okamžiku se linkou pohyboval letoun jako celek. Zadní část trupu je vidět na snímku vpravo vzadu.

 

Na dalším snímku je zachycen 22. letoun z 38. serie, který byl vyroben v roce 1986, kdy naplno fungovaly tři linky konečné montáže - viz druhý letoun v pozadí (druhá linka) a směrem dopředu nad ním směrové kormidlo dalšího letounu (třetí linka). Objem výroby dosáhl o dva roky později, v roce 1988 svého maxima - 254 letounů ročně.

Aero Vodochody - finální montáž L-39 - kontrola funkcí avioniky

(Zdroj: propagační materiál Aero Vodochody)

 

 
Pohled na linku konečné montáže
 
Finální montáž letounu
(Zdroj: propagační materiály Aero Vodochody)

 

 

 

Výroba pro letoun L-39 v Letově

Pražský Rudý Letov byl pro Aero Vodochody nejvýznamějším dodavatelem velkých celků programu L-39 a proto se alespoň několika obrázky podíváme pracoviště výroby křídel a zadních částí trupu L-39.

 

Výroba křídel v Letově

Výroba draku křídel v Letově
(Zdroj: propagační materiál Rudý Letov)

Letov dodával na linku finální montáže letounu L-39 do Aera Vodochody kompletní vyzkoušené křídlo.

Na snímku vpravo je částečně potažená náběžná část křídla při přesunu na vystružování otvorů pro uchycení podvozku.

Vzadu u stěny jsou vidět montážní přípravky, ve kterých se spojovala přední - náběžná se zadní částí křídla v jeden celek. 

 

 

Instalace v levé podvozkové šachtě
- pohled ve směru letu

Drak křídla se vybavil veškerými instalacemi - potrubím pro hydraulický a palivový systém, instalacemi PVD (pitotovi trubice pro snímání celkového tlaku - na každé polovině křídla jedna), elektrickou instalací, anténami radiovybavení, táhly řízení pro ovládání křidélek, namontovaly se koncové nádrže, nohy hlavního podvozku, křidélka, vztakové klapky, brzdící štíty...

Pro představu o složitosti instalací je na snímku vpravo pohled do podvozkové šachty.

 

 

 

 

Pohled na zkušební stend křídel L-39
(Zdroj: propagační materiál Rudý Letov)

Důležitým místem při výrobě křídla byla zkušebna. Hotové, vybavené křídlo se upevnilo na zkušební stend a po kontrole těsnosti se hydraulický okruh naplnil kapalinou.

Přes zdroj s čistícím okruhem se celý systém proplachoval tak dlouho, než se zbavil veškerých nečistot, které se mohly do okruhu dostat z potrubí, nebo agregátů.

Poté následovaly komplexní testy veškerých systémů křídla a jeho vybavení - měřily se a seřizovaly výchylky klapek, křidélek, brzdících štítů a ověřovala funkce podvozku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba zadní části trupu v Letově

 
Montáž kýlové plochy L-39
 
Montáž vodorovné ocasní plochy L-39
(pro Letov ji vyráběl Moravan Otrokovice)
(Zdroj: propagační materiál Rudý Letov)

 

 

Montáž zadní části trupu
- měření výchylek směrového kormidla

 
Hotové zadní části trupu před
odesláním do Aera Vodochody
(Zdroj: propagační materiál Rudý Letov)