www.czechjetteam.com
FlightSim.CZ
www.letecke-muzeum.cz/
 
 

 

 

Popis KL-39

 

L-39 Albatros byl oproti svému předchůdci L-29 Delfín letounem podstatně složitějším. Týká se to zejména přístrojového vybavení a také modernější motor AI-25TL měl oproti "delfíňáckému" M-701 mnohem složitější regulaci a automatiku řízení režimů práce motoru.

Z pohledu údržby letounu to znamenalo vyšší požadavky na kvalifikaci pozemního personálu a potřebu speciálního kontrolního vybavení u provozovatelů letounu.


Mobilní kontrolní zařízení KL-39 bylo koncipováno tak, aby uživatelům letounu v maximální míře zjednodušilo základní diagnostiku důležitých parametrů jednotlivých systémů letounu před letem, po letu a také po předepsaných pracích - technické údržbě.

 

Automatické kontrolní zařízení KL-39 slouží k objektivnímu zjišťování technického stavu a kontroluje celkem 237 parametrů přístrojů, agregátů i všech důležitých systémů L-39.

 

Počty kontrolovaných parametrů podle systémů
Motor
16
Palivová soustava
6
Turbostarter
12
Hydraulická soustava
12
Klimatizační soustava
7
Hermetizace
3
Radiovybavení
83
Elektrovybavení
42
Přístroje
19
Výzbroj letounu
37
celkem
237

 

Kontrolované systémy mají vyvedeny příslušné výstupy na konektory do přípojných míst na povrchu letounu.

Přípojná místa pro KL-39 na letounu L-39

 

Pohled do špičky trupu jednoho z prototypů
- zcela vpředu (vlevo) je vidět deska s konektory pro připojení kabeláže z KL-39

 

Kabel z KL-39 připojený do konektoru K1
(zdroj: Letectví a kosmonautika č. 26 roč. 1974)

 

Diagnostické zařízení KL-39 nekontrolovalo pouze elektrické veličiny, ale bylo vybaveno i vývěvou a zdrojem tlakového vzduchu, což umožnilo prověřit funkce barometrických přístrojů (výškoměr, rychloměr). Příslušné hadice z KL-39 se pro tuto kontrolu připojovaly na Pitotovy trubice (K12, K13) a odběrná místa statického tlaku (K4, K15).

KL-39 bylo vybaveno analogovýn počítačem, záznamovým zařízením a tiskárnou.

Na závěr kontroly poskytlo KL-39 textový výpis všech kontrolovaných parametrů v jednoduchém tvaru, kde "0" znamenala, že daný parametr je v povolených mezích, "1" označovala jeho překročení pod povolenou mez a "2" informovala o tom, že hodnota přesáhla horní povolenou mez.

 

Kontrolní zařízení KL-39 bylo vestavěno do původně sanitní verze vozu UAZ 452A sovětské výroby. O vlastním vozidle je více uvedeno v části "TECHNICKÁ DATA".

 

 

KL-39 bylo ve své době poměrně moderní zařízení a představovalo první významný krok našeho leteckého průmyslu na poli diagnostických systémů letadel.

 

Nahoru

 

KL-39 s letounem L-39 na brněnském výstavišti

 

KL-39 s prototypem X-03 v pražském VZLÚ

Nahoru

 

Něco z historie KL-39

Od počátku vývoje nového výcvikového systému se uvažovalo o tom, že jeho nedílnou součástí bude i mobilní kontrolní zařízení. Během projekčních prací vznikaly modely jednotlivých variant letounu a proto nepřekvapí, když se vedle nich objevují i první návrhy provedení KL-39.


V tehdejší době používala naše armáda velké množství lehkých nákladních vozů Tatra 805, známých pod přezdívkou "kačena".

Tatrovky se velice osvědčily i jako radiovozy, takže zcela logicky se v prvních návrzích uvažovalo o zástavbě kontrolního zařízení pro letoun L-39 právě do tohoto vozu.

 

 

Model KL-39 na platformě automobilu Tatra 805 - pro větší názornost prosklený

 

Nahoru