www.czechjetteam.com
FlightSim.CZ
www.letecke-muzeum.cz/
 
 

 

 

Popis NKTL-29/39

 

Nejprve něco úvodem...

Reálná katapultáž z letounu F-16
akrobatické skupiny Thunderbirds

 

KATAPULTOVAT SE - opustit letoun pomocí vystřelovací sedačky - to je zcela určitě jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké musí pilot proudového letounu v případě potřeby učinit.

Většinou se tak děje za situace, kdy má letoun velké technické problémy a pilot se rozhoduje v časové tísni.

 

 

Systém záchrany osádky je navržen tak, aby probíhal v maximální možné míře automaticky, ale rozhodnutí musí pilot učinit sám...

Katapultáž má pro každý letoun svůj přesný postup a pilot musí být vycvičen tak, aby jej správně zvládl i v mezních letových situacích a pod velkým psychickým tlakem.

 

 

 

 

Trenažéry pro nácvik katapultáže jsou do systému výcviku zahrnuty proto, aby si pilot pod odborným vedením nacvičil všechny důležité úkony, které musí provést od okamžiku, kdy se pro katapultáž rozhodne.

Tato výcviková zařízení umožňují procvičovat postup normální katapultáže, ale i nouzových postupů - např. v případě neodhození překrytu kabiny a pod.

V omezené míře trenažéry simulují vlastní opuštění kabiny letounu. To je důležité proto, aby pilot získal alespoň základní představu o fyziologických projevech přetížení při katapultáži.

 

Nahoru

 

Určení a možnosti trenažéru NKTL-29/39

 • nácvik potřebných úkonů a osvojení návyků pilota při nouzovém opuštění letounu,

 • zbavení strachu a psychologických obtíží pilotů v průběhu katapultáže,

 • kontrola činností pilota v průběhu katapultáže,

 • měření času potřebného ke katapultáži (od povelu k vlastní katapultáži),

 • měření přetížení, dosaženého při katapultáži.

 

Nahoru

.

Schéma trenažéru NKTL-29/39

Obrázek NKTL-29/39 v provedení, jak vypadal prototyp a první seriové kusy


položka
popis
1
- kabina trenžéru umístěná na pevné základně
2
- dopředu odsuvný překryt kabiny
3
- válec s pyromechanismem, na kterém je nasunuto vystřelovací sedadlo
4
- vodící kolejnice pro pohyb sedačky po opuštění kabiny
5
- vystřelovací sedadlo VS1-BRI
6
- elektrický naviják
7
- stolek s příslušenstvím
8
- řídící pult a sedačka instruktora
9
- napájení a elektronika trenažéru

 

Nahoru

 

Verze trenažéru NKTL

Katapultážní trenažér NKTL se poprvé objevuje jako součást výcvikového systému L-39 pod označením NKTL-29/39. Umožňoval výcvik katapultáže z letounů L-29 a L-39.

Postupem času byl trenažér modernizován a modifikován na další typy letounů z Aera Vodochody, ale i jiné letouny. Některým zákazníkům byly dodány trenažéry jako "jednoúčelové" - pouze pro jeden typ letounu, který si zákazník objednal.

Přehled o všech vyráběných variantách trenažéru NKTL s ukázkovými fotografiemi je v následující tabulce:

označení trenažéru

pro letoun

foto
NKTL-29/39
L-29, L-39
NKTL 39-21
L-39, Mig-21

NKTL-29-59

NKTL-59

L-29, L-59E

L-59T

NKTL-39
L-39

 

Nahoru

 

Základna trenažéru

Základnu tvoří ocelová konstrukce, na které jsou umístěny stavitelné šroubové opěry, umožňující nastavení trenažéru do vodorovné polohy. Základna je dále opatřena pojezdovými kolečky a závěsnými oky pro manipulaci s trenažérem pomocí jeřábu.

Na základně je umístěna maketa kabiny letounu a dráha sedačky se dvěma páry výztužných vzpěr.

 

Nahoru

 

Kabina trenažéru

Maketa pilotní kabiny je celokovové konstrukce a svým vnitřním vybavením odpovídá kabině letounu L-39.

Překryt kabiny se v průběhu katapultáže odsouvá směrem dopředu a v přední poloze je zajištěn. Odsouvání překrytu v průběhu nácviku katapultáže probíhá pomocí elektromotoru a doba pro odsunutí překrytu nepřesahuje 1 s. V přední poloze je překryt zajištěn západkami.

V přední části kabiny je umístěna zdrojová skříń a propojovací kabeláž.

 

Vybavení kabiny trenažéru:

Kabina NKTL-39
(Zdroj: Technický magazín - foto Ivan Procházka)

 • maketa pedálů a řídící páky, která se automaticky vrací do střední polohy,

 • maketa přístrojové desky, středního stolku a bočních pultů,

 • překryt kabiny pohybující se v průběhu katapultáže dopředu,

 • maketa plynové páky s funkčními tlačítky komunikace (interkom, radio),

 • maketa páky nouzového odhozu překrytu,

 • maketa páky otevření zámků překrytu,

 • zámky pro poutání nožních popruhů.

 

 

Interkom mezi kabinou a stanovištěm instruktora funguje i při vypnutém hlavním vypínači.

 

Nahoru

 

Dráha

Dráhu tvoří ocelové profily, které vedou sedadlo s pilotem v průběhu katapultáže.

Dráha je složena ze dvou částí:

 • spodní díl procházející kabinou je pevně spojen se základnou trenažéru a je na něm umístěn dolní závěs pro vystřelovací mechanismus,

 • horní díl je vybaven pružinovými dorazy, které mají zabránit vyjetí sedadla z dráhy při manipulaci. Na dráze jsou také havarijní tlumiče, které zachytí a zabrzdí sedadlo v případě, kdyby selhaly brzdící systémy na sedadle.

Dráha je v pracovní poloze podepřena dvěma páry vzpěr - jeden pár (blíže ke kabině)
je pevný a druhý odnímatelný.

 

Nahoru

 

Sedadlo pilota

Základem sedadla je upravená vystřelovací sedačka VS1-BRI, na které jsou zachovány všechny ovládací prvky nutné pro nouzové opuštění kabiny se sedadlem.

800 x 1040 - 99 kB

Upravené sedadlo VS1-BRI

 

Na sedadle VS1-BRI jsou provedeny následující úpravy:

 • je instalováno brzdící zařízení pro zpomalení pohybu sedadla po dráze,

 • spínač v záhlavníku blokuje systém pokud nemá pilot přitisknutou hlavu do záhlavníku,

 • na záhlavníku je namontováno registrační zařízení kladného přetížení - akcelerometr,

 • upravený systém dotažení rameních poutacích pásů.

 

 

 

Nahoru 

 

Vystřelovací mechanismus trenažéru

Pro vystřelení sedačky se u trenažéru NKTL-29/39 a dalších typů používají vystřelovací mechanismy s pyropatronami. Dosahovaná maximální přetížení při katapultáži v závislosti na výrobcem určené kombinaci vystřelovacích mechanismů a pyropatron ukazuje následující tabulka:

verze trenažéru
vystřelovací mechanismus
pyronáboje
max. dosahované přetížení
NKTL-29/39
TS39.6001
PT-12M
+ 12 g
PT-8M
+ 10 g
 
NKTL 39-59
TS39.6003, TS39.6004
PT-8M
+ 10 g
PK-3 M1
+ 4 g
 
NKTL-39
TS39.6003
PK-3 M1
+ 3 g až + 5 g

 

 

Výrobcem vystřelovacích mechanismů je Zbrojovka Vsetín.

Pyropatrony pro NKTL vyrábí Explosia a.s., Pardubice - Semtín (dodává i ostatní pyrotechnický materiál pro leteckou techniku - raketové motory do sedaček VS1-BRI, VS2, raketové motory odhozu překrytu a materiál pro tříštění překrytu kabiny L159).

S trenažérem bylo dodáváno celkem 8 ks vystřelovacích mechanismů bez pyropatron - ty musel uživatel objednat přímo u jejich výrobce.

 

Pyromechanismus se zápalkou W 206 SB ráže 6,1 mm

 

Montáž sestaveného pyromechanismu na trenažér a jeho demontáž lze provést během cca 2 minut.

 

Nahoru

 

Spouštěcí zařízení

Úkolem zařízení je uvolnit po katapultáži zabržděné sedadlo s pilotem a spustit jej zpět do kabiny - rychlost spouštění sedadla je 0,5 m/s.

Spouštěcí zařízení se skládá ze dvou elektromotorů, převodovky a bubnu pro navíjení lana, na kterém je uchycen spouštěcí vozík. Zařízení se ovládá elektricky z pultu instruktora. V případě potřeby lze provést spuštění sedadla do kabiny ručně klikou.

 

Nahoru

 

Ovládací panel

Ovládací panel NKTL-39
(vlevo je sekce pro simulaci L-29, vpravo pak L-39, uprostřed elektronické stopky, dole společné hlavní ovladače napájení a komunikace s pilotem)
(Zdroj: Technický magazín - foto Ivan Procházka)

Ovládací panel trenažéru je s kabinou propojen kabelem.

V pracovní poloze je z bezpečnostních důvodů umístěn minimálně ve vzdálenosti 6 m od kabiny trenažéru.

K ovládacímu pultu patří také sedadlo instruktora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovládacím panelu jsou umístěny následující ovladače a prvky:

 • signalizační prvky pro kontrolu činnosti pilota při provádění katapultáže,

 • přepínač pro spouštění sedadla do kabiny,

 • sluchátka s mikrofonem, spínač a regulátor hlasitosti komunikace mezi instruktorem a pilotem,

 • hlavní vypínač napájecího napětí 28V,

 • vypínače pro zapnutí simulace závad při katapultáži,

 • elektronické stopky, které měří čas potřebný k provedení katapultáže (měření času se na původním trenažéru NKTL-29/39 neprovádělo - bylo instalováno až na pozdější - modernizované verze),

 

Nahoru

 

Příslušenství trenažéru

K trenažéru bylo dodáváno příslušenství jako např. propojovací kabely, nářadí a přípravky potřebné pro montáž - demontáž trenažéru a pro údržbu a seřizování.

Součástí dodávky byla i sada náhradních dílů, výše zmíněných 8 ks pyropatron, povlaky pro zakrytí trenažéru a dokumentace pro provoz a údržbu, včetně výkresů, schémat a provozního záznamníku.

 

 

 

Simulace závad během nácviku katapultáže

Instruktor může během nácviku navolit pilotovi všechny závady, které mohou nastat při skutečné katapultáži z letounu:

 • závada odhozu překrytu,

 • závada nouzového odhozu překrytu (v reálu nutná katapultáž skrz překryt),

 • závada pyromechanismu.

 

Všechny závady jsou indikovány na ovládacím pultu a instruktor má prostřednictvím signalizace přehled o tom, jak pilot na závady reaguje.

 

Nahoru